Književni klub: “Balkanski špijun” Branislava Nušića

  • Home
  • Književni
  • Književni klub: “Balkanski špijun” Branislava Nušića
Književni klub

Na Književnom klubu Fondacije “Danilo Kiš” u petak, 24. juna 2022. godine, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa dramskim delom Dušana Kovačevića “Balkanski špijun”.

Delo je obrađeno radi upoznavanja sa primerom dobre dramske kompozicije, a u cilju stvaranja drame.

Napravljen je koncept za izradu drame, koju bi u saradnji sa Kiš teatrom bila izvedena u toku naredne školske godine.

Tags: