FONDACIJA ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO

"DANILO KIŠ"

Danilo-Kis-logo-800x800-1.png

O nama

U cilju unapređenja kulturnog života mladih i daljeg razvijanja interkulturalnosti i multikulturalnosti, Grad Subotica 2005. godine osniva Fondaciju za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “Fokus”, koja od januara 2012. godine menja naziv u Fondaciju “DANILO KIŠ”.

Fondacija je gradska institucija koja ima za zadatak promovisanje vrednosti savremenog, postmodernog i urbanog društva. Nizom projekata iz sfere kulture, umetnosti, nauke i kroz omladinske akcije, Fondacija želi da doprinese bogatijem kulturnom životu svih građana.

Fondacija je multidisciplinarna ustanova kulture za mlade, formirana sa ciljem da sistemski, odgovorno i kontinuirano preuzme brigu o omladinskoj kulturi na teritoriji Grada Subotice, tako što će aktivnosti mladih osoba koje pokazuju interes i talenat u oblasti umetnosti, podržati putem godišnjih konkursa u oblasti umetničkog stvaralaštva, ali i podstaći mlade osobe na (dalje) kreativno promišljanje i stvaralaštvo organizacijom edukativnih i kulturnih programa namenjenih njima, kao i izdavaštvom.

Početkom 2012. godine Fondacija sprovodi svoje programe u sopstvenom prostoru koji nosi naziv Omladinski klub “Skladište”, po istoimenom delu Danila Kiša, poznatog pisca rođenog u Subotici, a nalazi se na adresi Park Ferenca Rajhla 12a u Subotici. “Skladište” mladim umetnicima, omladinskim grupama, udruženjima građana, kulturnim radnicima i entuzijastima pruža kvalitetnu platformu za realizaciju projekata, stecište je svežih ideja, savremenih kulturnih tokova, te napora mladih da uz podršku Fondacije (lakše, sadržajnije i brže) grade svoje kulturne i individualne identitete.

Kulturna politika Fondacije se bazira na afirmaciji lokalnih stvaralaca, neformalnih grupa i civilnih udruženja, ali se istovremeno subotičkoj publici prezentuju kvalitetni i sveži projekti i kulturni sadržaji iz drugih gradova, kao i država. Fondacija realizuje i čitav niz aktivnosti u saradnji, suorganizaciji i sa drugim ustanovama kulture, obrazovnim institucijama, omladinskim grupama, udruženjima građana, pojedincima, radeći tako na daljem negovanju publike i autorstva.

Izuzev projekata koje Fondacija „DANILO KIŠ“ samostalno organizuje, pruža se prilika i drugim organizacijama i pojedincima da uz podršku Fondacije na kvalitetan način realizuju svoje ideje. Prostor poseduje odgovarajuću infrastrukturu potrebnu za obavljanje kulturne delatnosti – likovnu galeriju i salu za predavanja, filmske projekcije, tribine, koncerte, predstave, performanse, radionice i slično.

Fondacija i dalje neumorno nastoji da osluškuje kulturne potrebe mladih i odgovara na iste, pronalazeći uvek iznova njima zanimljive i razumljive kanale komunikacije, kojima ih izaziva da grade, dožive i naposletku žive kulturu kao neodvojivi i onaj lepši deo života svih nas…

AKTUELNOSTI

Najnovija dešavanja i vesti... Zanimljive i korisne informacije... Konkursi...

PROGRAMI

Književni, pozorišni i filmski, muzički, likovni... Tribinski programi i radionice...

PROJEKTI

Moje leto; Pazite kulturu, kultura pazi na vas; Školski čas u skladištu...

Na vezi smo...