Kontakt

Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo

“Danilo Kiš”

Park Ferenca Rajhla 12/a

24000 Subotica, Republika Srbija

tel. +381 24 52 35 66

office@danilokis.rs