Soft skills radionica: Komunikacija i veštine

Druga onlajn interaktivna soft skills radionica na temu “Komunikacija i veštine potrebne za kvalitetnu komunikaciju” održana je 12. avgusta 2020. godine, preko aplikacije „Zoom“, u organizaciji Fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo “DANILO KIŠ”.

Kroz interaktivne aktivnosti učesnici (iz Subotice, Sombora, Šapca, Novih Banovaca, Paraćina, Prokuplja i Zagreba) imali su priliku da provežbaju stečena teorijska znanja o tome šta je to komunikacija, koje su to veštine potrebne da bi komunikacija bila što kvalitetnija, kao i da se oslobode treme.

Radionicu je vodio Novak Stanišić, master-pedagog, asistent u programima omladinskog rada i koordinator Infopolis omladinskog info centra iz Novog Sada.

Tags: