Onlajn galerija: PORTRET POZNATE LIČNOSTI

onlajn galerija

Onlajn galerija: PORTRET POZNATE LIČNOSTI

U Onlajn galeriji Fondacije „DANILO KIŠ“, u subotu, 24. aprila 2021. godine, u saradnji sa Osnovnom školom “Matko Vuković” iz Subotice predstaviili smo crteže učenika 7. razreda OŠ “Matko Vuković”. Radovi su nastali tokom nastave likovne kulture kod nastavnice Dragane Albijanić.

Jedan od zahtevnijih, ali i posebno zanimljivih i izazovnih likovnih zadataka za učenike osnovne škole je crtež ljudske figure i crtež lica. Time se, u okviru nastavne teme “PROPORCIJA – ODNOS VELIČINA”, najviše bave učenici 7. razreda. Nakon obrade proporcija ljudskog lica, učenici dobijaju zadatak da nacrtaju portret neke poznate ličnosti po svom izboru. Glavni likovni zadatak u okviru ovog rada nije postizanje sličnosti sa likom portretisane osobe, već ovladavanje dobrim proporcionalnim odnosima, mada neki učenici uspevaju da postignu zavidan uspeh i u pogledu ovog prvog. Ovom prilikom objavljujemo neke od najuspelijih portreta učenika 7. razreda ove škole iz proteklih nekoliko go

dina.

Tags: