Onlajn galerija: Moj svet iz mašte

Onlajn galerija

U Onlajn galeriji Fondacije „Danilo Kiš“, 26. juna 2021. godine, u saradnji sa Osnovnom školom “Matko Vuković” iz Subotice,  predstavili smo likovne radove učenika 6. razreda na temu “Moj svet iz mašte”.

U okviru poslednje nastavne teme ove školske godine:  “SVET FANTAZIJE U LIKOVNIM DELIMA”, učenici 6. razreda realizovali su zanimlјive i kreativne likovne radove na temu “Moj svet iz mašte”. Likovni zadatak je bio da naslikaju/nacrtaju neki sadržaj iz svoje fantazije ili snova, da budu originalni i kreativni. Likovna tehnika je bila po izboru.

Nastavnica likovne kulture Dragana Albijanić napravila je izbor najuspelijih likovnih radova.

 

Tags: