Kurs ilustracije 4: Stilizacija životinja

Četvrti čas online Kursa ilustracije na temu „Stilizacija životinja“ održan je 31. avgusta 2020. godine, u obliku live Youtube tutorijala.

Kurs je držala Aleksandra Dević, ilustratorka iz Subotice. U prvom delu časa Aleksandra je davala konstruktivnu kritiku na radove Emili Čović, jedne od polaznika kursa, dok se u drugom delu bavila stilizacijom životinja.

Putem live chat-a svi koji su imali pitanja mogli su da ih postavljaju i da od Aleksandre dobijaju odgovore tokom samog live tutorijala.

 

Tags: