Kurs ilustracije 1: Dizajn karaktera

Prvi čas onlajn Kursa ilustracije na temu „Dizajn karaktera, proces stvaranja ideje, detalji koji su bitni i struktura“ održan je 3. avgusta 2020. godine, u obliku live Youtube tutorijala.

Kurs je držala Aleksandra Dević, ilustratorka iz Subotice. Putem live chat-a svi koji su imali pitanja mogli su da ih postavljaju i da od Aleksandre dobijaju odgovore tokom samog live tutorijala.

Tags: