Klub ljubitelja muzike, filozofije i filma u novembru

  • Home
  • Aktuelno
  • Klub ljubitelja muzike, filozofije i filma u novembru
Klub ljubitelja muzike filozofije

Tokom novembra 2020. godine, zbog poštovanja mera prevencije i zaštite od korona virusa, Klub ljubitelja muzike, filozofije i filma Fondacije “Danilo Kiš” je radio u onlajn izdanju. Na Facebook stranici Fondacije smo putem video predavanja i tekstova profesora filozofije Dragana Krstića, dopunjenih fotografijama, ljubitelje muzike, filozofije i filma bliže upoznali sa nekoliko najznačajnijih mislilaca u istoriji filozofije.

U novembru smo se osvrnuli na život i rad Artura Šopenhauera,  povodom 160 godina od njegove smrti. Prvo smo u video predavanju “Da li je ovaj naš svet najbolji ili najgori od svih svetova?” upoznali dva suprotna odgovora: Lajbnicov optimistički i Šopenhauerov pesimistički. Zatim smo se u tekstu “Metafizički pesimizam Artura Šopenhauera” detaljnije upoznali sa Šopenhauerovom filozofijom i razlozima njegovog metafizičkog pesimizma.

Lik i delo Hegela, povodom 250 godina od njegovog rođenja, takođe smo obradili na dva načina. U video predavanju prof. Krstića „Filozof koji je sebe poistovetio sa Bogom” u najkraćim crtama smo izložili Hegelovu biografiju i elemente njegovog tročlanog sistema apsolutnog idealizma. Potom smo se u tekstu „Georg Vilhelm Fridrih Hegel“ detaljnije obavestili o Hegelovoj filozofiji.

Tekstom pod nazivom “Filozof koji je više voleo istinu od lepote” Klub ljubitelja muzike, filozofije i filma pridružio se obeležavanju tristasedamdesetogodišnjice smrti Rene Dekarta, jednog od najvećih filozofa i naučnika u istoriji velikana zapadne civilizacije. Čitalac je mogao saznati u čemu je Dekartov veliki doprinos nauci i filozofiji, kao i neke zanimljivosti iz njegovog života.

Takođe, u novembru smo se, za ljubitelje filma, dotakli i jedne filmske teme u tekstu pod nazivom “O filmskoj komediji”. U ovom  tekstu je profesor filozofije Dragan Krstić pokušao da odgovori na pitanje šta jednu filmsku komediju čini uspešnom, odnosno neuspešnom.

Čitaoci su bili pozvani da u komentarima ispod objavljenih tekstova i video predavanja učestvuju u daljoj onlajn raspravi na pomenute teme.

Galerija