Jesenje radionice Književnog kluba

Knjige

Tokom jeseni, na redovinim nedeljnim susretima, od septembra do novembra 2020. godine, Književni klub Fondacije “DANILO KIŠ” bavio se grčkom, rimskom i slovenskom mitologijom, njihovim bogovima i funkcijama, kao i čudesnim svetovima koji su se tkali oko njih. Učesnici su dobili zadatak da odaberu Boga kog žele da prezentuju, da bi tokom narednih radionica počeli sa stvaranjem junaka sopstvenih misli, svoje mitologije i sveta. Tokom nedelja, između sastanaka, članovi Književnog kluba su dorađivali svoja književna ostvarenja bogova i sopstvenu umetničku mitologiju savremenice.

Književnost smo isprepletali i sa drugim granama umetnosti, pa smo tako stvarali uz taktove kompozitora Igora Stravinskog, Korsakova i Glinke, jer i iza ovih stvaralaca leži oslanjanje na slovenske legende. Na polju likovne umetnosti, Valentina Solar, učenica Politehničke škole, još uvek stvara likovna dela na osnovu dobijenih radova . U pripremi je izložba književnih i likovnih radova na temu: Mitologija Književnog kluba. Radove ćemo u narednom periodu objavljivati na sajtu Fondacije “Danilo Kiš”, kao i na njenim društvenim mrežama.

Tokom jesenjeg ciklusa učesnici Književog kluba bavili su se i antičkom tragedijom. Analizom dela grčkih tragičara uviđali su mogućnosti promene strukture dela, kao i misli koja odmiče. Razvijali su jezičku moć uz diskusiju kojoj su povod bili motivi obrađenih tragedija. Motiv koji je uzburkao misli svih članova bio je motiv strasne ljubavi kao povod mnogim tragičnim situacijama. Na tom tragu bavili su se sledećim pitanjima: Da li je strast klјučna stvar života? Koji lјudi su se strasno davali u poslu? Čija lјubav se zarad strasti završila tragično? Koga je strast dovela do uspeha? Ko ume strasno da brani svoj stav?

Književni klub je namenjen učenicima završnih razreda osnovne škole i srednjoškolcima, ali i svim mladim ljubiteljima pisane reči, a možete se prijaviti putem mejla na: office@danilokis.rs.

Sa članovima Kluba radi Sanja Babić, profesor srpskog jezika. Učešće je besplatno.

 

 

Tags: