Izložba “Mladi u Srbiji 2022”

Izložba “Mladi u Srbiji 2022”

U četvrtak, 23. marta 2023. godine, u prostorijama Fondacije “Danilo Kiš” otvorena je izložba “Mladi u Srbiji 2022” u saradnji sa EU info pointom.

Izložbu je otvorila Divna Prusac iz EU info pointa, takođe i Sara Trajer čiji rad je izložen govorila je o izložbi.