Pogledaj oznake

kurs ilustracije

  • Home
  • kurs ilustracije

Kurs ilustracije 4: Stilizacija životinja

Četvrti čas online Kursa ilustracije na temu „Stilizacija životinja“ održan je 31. avgusta 2020. godine, u obliku live Youtube tutorijala. Kurs je držala Aleksandra Dević, ilustratorka iz Subotice. U prvom delu časa Aleksandra je...

Kurs ilustracije 3: Svetlo, senke, boje i materijali

Treći čas online Kursa ilustracije na temu „Svetlo, senke, boje i materijali“ održan je 3. avgusta 2020. godine, u obliku live Youtube tutorijala. Kurs je držala Aleksandra Dević, ilustratorka iz Subotice. Putem live chat-a...

Kurs ilustracije 2: Konstrukcija lica i teorija boja

Drugi čas online Kursa ilustracije na temu „Konstrukcija lica i teorija boja“ održan je 10. avgusta 2020. godine, u obliku live Youtube tutorijala. Kurs je držala Aleksandra Dević, ilustratorka iz Subotice. Putem live chat-a...

Kurs ilustracije 1: Dizajn karaktera

Prvi čas onlajn Kursa ilustracije na temu „Dizajn karaktera, proces stvaranja ideje, detalji koji su bitni i struktura“ održan je 3. avgusta 2020. godine, u obliku live Youtube tutorijala. Kurs je držala Aleksandra Dević,...